+33(0)442 381 441
Emailradost.veleva@avocat-conseil.fr
ул. 4ти септември N° 4 13100 Екс ан Прованс

Хонорарите

При първата среща ще разберете дали имате право на държавна помощ за адвокат или имате юридическа застраховка, която поема разходите ви.

Ще ви бъде разяснена  цената за услугите на адвоката.

Хонорарът на адвоката се определя според няколко критерия, а именно:

– в зависимост от  право на държавна помощ или юридическа застраховка;

– трудността на делото;

– разходите направени от адвоката;

– неговата компетентност, старателност и усилие.

Когато ни възложите Вашето дело, в края на срещата ще подпишем договор за хонорара. В зависимост от естеството на случая могат да бъдат предвидени няколко типа споразумения:

ТЕХНИЧЕСКА КОНВЕНЦИЯ

В зависимост от естеството на случая могат да бъдат предвидени няколко типа споразумения:

  1. Споразумение с часова ставка от 150 € без ДДC

Адвокатът може да бъде платен по часово, когато нито вие, нито той може предварително да каже какво е необходимо за добрия изход на делото.

  1. Пакетно споразумение.

Адвокат може да се наеме за общо и еднократно възнаграждение.

На практика тази формула се използва само за „стандартни“ процедури, за които е малко вероятно да бъдат непредвидими (напр. развод по взаимно съгласие).

  1. Споразумение за хонорар, предвиждащо поемането на разходи чрез държавна помощ.

Можете да се възползвате от цялостна или частична държавна правна помощ или от правна застраховка.

Когато държавната помощ е частична, с фирмата ще бъде подписано такова споразумение, за да се определи сумата на допълнителната такса, която трябва да бъде платена.

  1. Споразумение за хонорар в зависимост от резултата.

Във Франция е забранена практиката за заплащане на хонорар само при спечелено дело или зависимост от резултата.

Възможно е обаче да се постигне споразумение за хонорар за „резултат“, който да допълва основния хонорар. Това трябва да е предвидено в предварителен договор.

В този случай адвокатът получава „фиксиран“ (обикновено пакетен) хонорар, към който се добавя „допълнителния“ хонорар, ако се постигне определения резултат.

Допълнителният хонорар може да бъде пакетен или пропорционален на получения резултат. Процентът може да варира в зависимост от вида на делото от 9 до 15% без ДДС от получените суми.

  1. Споразумение за абонаментно обслужване.

Ако имате нужда периодично или редовно от адвокат за услуги и съвети, можете да сключите договор за абонамент, обикновено ежегодно.

С този договор можете да се възползвате от пакетен хонорар за услуги и съвет по време на договорения период.

Допълнителните разходи като съдебни изпълнители, пощенски такси, такси за записване итн се поемат от клиента.

Освен това, за да се даде възможност за поетапно изплащане, фирмата ви предлага да плащате на вноски, в зависимост от развитието на делото и извършването на различните услуги.

Те ще бъдат предмет на окончателна и обобщена фактура при приключването на делото.

Правни услуги във Франция

Вашият български адвокат е с права в цяла Франция: Екс ан Прованс, Марсилия, Ница, Кан, Бордо, Тулон, Ница, Монпелие, Ниме, Лион, Авиньон, лазурен бряг…