Адвокат Радост Велева владее френски, английски и български (майчин език) писмено и говоримо.